Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle
| | | | |

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle

Har elefanten i rommet est seg så stor i unntakstilstanden vi har vært gjennom, at den har slukt også de sannsynlige konspirasjonene? Hva betyr i så fall dét for den kritisk undersøkende journalistikken? Frykten for at andre skal oppfatte deg som “en av de konspiratoriske” troner høyt på fryktenes topp 10. Også i mediehusene, slik…