Det er vårt forhold til angst som er utfordringen – ikke koronapass
| |

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen – ikke koronapass

Når det er blitt overvekt av minus i forhold til pluss, i den kollektive bevisstheten i et samfunn, så blir enkeltindividers fornemmelse av helhet og pluss i tilværelsen, svekket. Når din fornemmelse av helhet og pluss i tilværelsen svekkes vil du oppleve angst.