Opprette avtale med bank…

Før en avtale kan opprettes:

  • Virksomheten har fått et organisasjonsnummer fra Brønnøysund
  • Dere har valgt hvilke personer som skal ha tilgang til kontoen