Visste du at det er fullt mulig å drive en forening som en uregistrert enhet, altså uten å registrere seg i Brønnøysund? Utfordringen oppstår når dere skal foreta betaling av medlemsavgift og annet som har med økonomi å gjøre. Men hvorfor ikke legge seg til som en egen interessegruppe under en eksisterende forening eller virksomhet? 

De fleste interessegrupper velger å registrere seg i Brønnøysund. Dermed kan man etter at registreringen er godkjent opprette egen bedriftskonto i en bank osv. Men husk at alt dette er tidkrevende arbeid…