Prinsippene er under utvikling i samarbeid med Fellesskapet.net.

Prinsipper for et demokratisk felleskap, drift og utvikling.

Utvikling av fellesskapet handler vel så mye om den enkelte person sin utvikling og forståelse av et velfungerende fellesskap som selve formålet…

#1 Hovedprisnipp nr.1…

Forklaring…

#2 Hovedprinsipp nr.2…

Forklaring…