Visning av medlemmer her og i Google Sheets

Når noen har betalt (eller dere har godkjent betalingen av) et medlemskap i nettsidens butikkløsning (WooCommerce), vil dette vises på websiden her og i et Google Sheets (regneark) på deres Google Disk (hvis Google konto er opprettet).

Dermed vil dere få den samme oversikten begge steder. Alle endringer bør da utføres fra kilden som er WooCommerce. Fordelen er at man enkelt kan overføre regnearket over i et Microsoft Excel dokument (kan også automatiseres).

Dette krever derimot at dere har/oppretter en Google konto. Websenter kan evt. utføre konfigureringen av automasjonen via API når valg av websidens domene og avtale er på plass.