Her har vi tenkt et bildearkiv som både ligger lokalt lagret og som også henter fra eksterne kilder slik som sosiale medier.