Andrew Bridgen kommer til Spotlight Konferansen
|

Andrew Bridgen kommer til Spotlight Konferansen

Medlem av parlamentet i UK, Andrew Bridgen har vært en modig stemme i å stille spørsmål ved det dominerende syn på pandemien i UK. Han har bla stilt spørsmål ved hvordan man skal tolke og forholde seg til offisielle helsestatistikker i UK. Hør hans intervju hos Childrens Health Defence. Bridgen er en av mange modige…

Bli med på Spotlight Conference 2023 i Stavanger Den 15. April!
| | | | |

Bli med på Spotlight Conference 2023 i Stavanger Den 15. April!

Vi gjør et forsøk på å «vise det større bildet» ved å sette søkelys på noen av de viktigste temaene i vår tid. Den såkalte pandemien har hatt en ødeleggende innvirkning på samfunn over hele verden. Brudd på ytringsfrihet, innføring av drakoniske tiltak med nedstengninger og diverse mer eller mindre svakt faglig begrunnede påbud har blant annet…

Er det mulig at covid 19 er et fiktivt virus?
| | |

Er det mulig at covid 19 er et fiktivt virus?

Mange svært kompetente eksperter hevder dette. Hvorfor skrive en slik artikkel som denne? Helt siden covid19-pandemien brøt ut i februar, 2020, har sterke og meget kvalifiserte røster hevdet at SARS-CoV-2 viruset ikke var noe annet enn et ordinært influensavirus med et nytt navn. Disse røstene omfattet nobelprisvinnere og nobelpriskandidater, professorer og forskere ved anerkjente universiteter…

Det var ikke overrapportering – Det var underrapportering!
| |

Det var ikke overrapportering – Det var underrapportering!

Disse offisielle tallene fra Juli 2021 (bildet) viste at vi allerede da hadde en kolossal vaksinekatastrofe som var langt langt verre enn Pandemrix-skandalen som ble hasteavviklet for litt mer enn ti år siden (1). Mange kimset i fjor sommer, og sa at katastrofetallene i høyre søyle skyldtes overrapportering av bivirkninger. Forsikringsselskapet BKK ProVita lever av…

Bivirkninger av koronavaksinene grovt underrapportert
|

Bivirkninger av koronavaksinene grovt underrapportert

Dette er det mange som har fryktet. Nå kommer det flere meldinger om økt dødelighet etter vaksineringen. Forsikringsbransjen er tydeligst, men også offisielle tall fra flere land viser dette, bla a Norge.Nå må man forholde seg til det og finne ut hva man må gjøre, ikke prøve å bortforklare? Les mer i Document.no –> Bivirkninger…