Hvor ble den etiske legen av? Hvor ble ytringsrommet av?

Velkommen til en aften med foredrag, fellesskap, samtaler, spørsmål, mat, og kanskje litt vin…
På Gaffel og Karaffel forener vi ettertanke, spørsmål og noen svar etter en tid i unntakstilstand.