| | |

Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer

Psykologspesialist Tom Erik Green gir i denne artikkelen en kort psykologisk forklaring på at det er ulogisk å ikke vurdere om covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker og at folk flest ikke ser hva som skjer rett foran øynene våre.

Et spørsmål som er reist under Covid-tiden er om det er noen få maktmennesker i verden som bevisst har skapt eller utnyttet Covid situasjonen på veien til et totalitært samfunn der de undertrykker alle oss andre. I første del av dette innlegget begrunner jeg psykologisk hvorfor det vil være ulogisk å ikke vurdere denne muligheten, i andre del av innlegget deler jeg en video av en psykolog-kollega som sammenligner folk flest sine reaksjoner på covid med hvordan ofre for overgripere generelt reagerer.

Når vi tar utgangspunkt i at vi mennesker er på forskjellig UPU-tilstand nivå, kan vi begrunne psykologisk at det er ulogisk å ikke vurdere om covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker og at folk flest ikke ser hva som skjer rett foran øynene våre.

Hva er en UPU-tilstand?

U står for Uvitenhet og er manglende erfaring med hvordan egen og andres psyke fungerer i vanskelige situasjoner.

P står for Primitivitet og er den resignerte, ignorante eller autoritære væremåten som utvikler seg som reaksjon på denne uvitenheten.

U står for Uferdighet og er manglende livserfaring som skaper UPU-tilstanden i utgangspunktet.

Det er 3 UPU-tilstand nivåer:

UPU-tilstand nivå 3 er minus – nivået, tankene våre er da primært om hva andre tenker er riktig eller galt.

UPU-tilstand nivå 2 er myndighets – nivået, tankene våre er da primært om hva vi selv tenker er riktig eller galt.

UPU-tilstand nivå 1 er pluss-nivået, tankene våre er da primært refleksjoner om hva ting handler om.

Vi har alle de tre UPU-tilstandene i oss, for eksempel så vil vi i nye og belastende situasjoner tendere å fungere mer primitivt, vi kan for eksempel heve oss over andre, baksnakke og dømme de, tenke at vi er mye bedre eller fortjener mye bedre, og til og med synes at alle andre er idioter, vi er da på myndighetsnivået, mens vi i andre situasjoner, opplever at alle andre er mye bedre og flinkere enn oss selv, har lyst til å være usynlige for andre eller å gå i ett med omgivelsene, vi er da på minusnivået, og så har vi i de situasjonene vi ser vår egen medvirkning i problemer som oppstår rundt oss, tar ansvar, står fullt og helt opp for oss selv, og er tolerante overfor våre medmennesker når ikke de klarer å stå opp for seg selv, vi er da på plussnivået.

Når vi en gang skal gjøre en oppsummering over livene våre, vil noen kunne sies å ha vært primært på minus-nivået i livet, som er de konforme medmennesker vi kjenner, som ønsker å følge flokken, mens andre kan sies primært å ha vært på myndighets-nivået, som er de du kjenner som dine kontrollerende medmennesker, som ønsker å være de som vet bedre eller best (de konforme og kontrollerende medmenneske utgjør tilsammen 90 % av befolkningen), og så har vi de resterende, ca 10% av befolkningen, som primært kan sies å ha vært på pluss-nivået i livet, som er de generøse medmennesker vi kan møte innimellom, og som ønsker å forstå og se de logiske sammenhengene bak ting som skjer.

Vi finner både de konforme og de kontrollerende medmennesker på livets Trygghetsskole, ikke på Sannhetsskolen. Dette er de to store skolene i livet som vi blir tatt opp på uavhengig av hvor mye penger eller hvilken formell bakgrunn vi har bygd oss opp i livet. Det avhenger mer av erfaringen vi har hatt med livet. Hvor mye vi har strevd med å ikke ofre sannheten for den tryggheten det kan være å tilhøre en gruppe medmennesker med et syn på virkeligheten som ikke samsvarer med vår egen indre magefølelse, intuisjon og erfaring. Dette er hovedfagene på Sannhetsskolen ved siden av logikk som gjør at medmennesker på Sannhetsskolen skjelner veldig mye bedre mellom sine medmenneskers væremåter enn elever på Trygghetsskolen. På trygghetsskolen er hovedfagene boklig kunnskap og rasjonalitet. Opplæring som til og med kan redusere evnen til å skjelne mellom de forskjellige kombinasjoner av væremåtene konformitet, kontroll og generøsitet i andre. Ikke minst mellom de kombinasjoner som er fremmede og som kan trigge så mye utrygghet at vi helst ikke vil vite av de. For eksempel kombinasjonen av en kontrollerende væremåte og ingen generøsitet. Det vil være helt ulogisk å utelukke at det ikke har fått utvikle seg uhemmet i noen av våre medmennesker. Medmennesker som da både vil kunne være i stand til å ønske og å ville leve ut sine storhets-fantasier om kontroll og makt.  Kontroll og makt ikke bare overfor medmennesker i deres umiddelbare nærhet, men også overfor deg, din familie og dine venner. Hvis de uheldigvis har tilgang til kontroll over de største investeringsselskapene i verden og kontrollerer alle typer medier. Medier som gjennom ensrettet informasjon også påvirker de fleste politikere og beslutningstakere.

Som også psykolog-kollega i video link nedenfor beskriver, er Nazi Tyskland en dokumentasjon på validiteten av å føre et slikt logisk psykologisk resonnement som ovenfor, men mens den psykologiske logikken bak det som skjedde under Nazi-tiden kan vurderes som mer umaskert, kan logikken bak det som nå skjer under covid-tiden vurderes som mer maskert, slik at bare et fåtall av våre medmennesker har den tilstrekkelige medmenneskelige skjelneevne til å kunne oppdage hva som skjer rett foran øynene våre.

Se video her: 

https://www.bitchute.com/video/vea4oV9dhJ9j/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments