UN & Bill Gates Launch “50in5” Global Digital Infrastructure Plans

The United Nations Development Program officially launched their new initiative promoting “Digital Public Infrastructure” (DPI) around the world. The “50in5” program – so-called because it aims to introduce DPI in fifty countries in the next five years – began with a live-streamed event on November 8th. For those of you unsure what “Digital Public Infrastructure”…

| | | |

Maktens Narrespill

Samfunnsmakten – både den offentlig og den private – sprer usannheter som gagner dem selv, men fører oss bak lyset. Hva foregår egentlig i kulissene? Informasjon og påstander som går makten imot, blir uten videre latterliggjort og stemplet som falske nyheter eller løgn. Mens makten selv hevder den står for alt som er riktig og…

Spotlight konferansen 15. April med Childrens Health Defence og Binders Initiativet ble en suksess !!
|

Spotlight konferansen 15. April med Childrens Health Defence og Binders Initiativet ble en suksess !!

15 april 2023 arrangerte Bindersinitiativet i samarbeid med Childrens Health Defence (CHD) Spotlightkonferansen i Stavanger. En konferanse som tok opp noen av de store, viktige og vanskelige spørsmålene i vår tid. Bindersinitiativet er en folkebevegelse for sannhet, frihet og demokrati. CHD er et initiativ etablert av Robert F. Kennedy jr for å arbeide for en…

Når global helse blir business
| | |

Når global helse blir business

Hva skjer med helse og demokrati når verdens rikeste selskaper er globale helseaktører? Da FN inngikk en samarbeidsavtale med World Economic Forum i 2019, var helse en viktig del av rammeverket. Men det startet lenge før – med Norge som en viktig brikke.” “Mens koronaviruset stoppet verden slik vi kjenner den, ga Klaus Schwab ut…

Husk Spotlight konferansen 15. April med Childrens Health Defense og Binders Initiativet
|

Husk Spotlight konferansen 15. April med Childrens Health Defense og Binders Initiativet

15 april 2023 arrangerer Bindersinitiativet i samarbeid med Childrens Health Defence (CHD) Spotlightkonferansen i Stavanger. En konferanse som tar opp noen av de store, viktige og vanskelige spørsmålene i vår tid. Bindersinitiativet er en folkebevegelse for sannhet, frihet og demokrati. CHD er et initiativ etablert av Robert F. Kennedy jr for å arbeide for en…

Andrew Bridgen kommer til Spotlight Konferansen
|

Andrew Bridgen kommer til Spotlight Konferansen

Medlem av parlamentet i UK, Andrew Bridgen har vært en modig stemme i å stille spørsmål ved det dominerende syn på pandemien i UK. Han har bla stilt spørsmål ved hvordan man skal tolke og forholde seg til offisielle helsestatistikker i UK. Hør hans intervju hos Childrens Health Defence. Bridgen er en av mange modige…

Bli med på Spotlight Conference 2023 i Stavanger Den 15. April!
| | | | |

Bli med på Spotlight Conference 2023 i Stavanger Den 15. April!

Vi gjør et forsøk på å «vise det større bildet» ved å sette søkelys på noen av de viktigste temaene i vår tid. Den såkalte pandemien har hatt en ødeleggende innvirkning på samfunn over hele verden. Brudd på ytringsfrihet, innføring av drakoniske tiltak med nedstengninger og diverse mer eller mindre svakt faglig begrunnede påbud har blant annet…

Bli med på Spotlight Conference 2023 i Stavanger den 15. april!
| |

Bli med på Spotlight Conference 2023 i Stavanger den 15. april!

Vi gjør et forsøk på å «vise det større bildet» ved å sette søkelys på noen av de viktigste temaene i vår tid. Den såkalte pandemien har hatt en ødeleggende innvirkning på samfunn over hele verden. Brudd på ytringsfrihet, innføring av drakoniske tiltak med nedstengninger og diverse mer eller mindre svakt faglig begrunnede påbud har blant annet…

Ekstremister har overtatt staten og «det politiske sentrum»
| | | |

Ekstremister har overtatt staten og «det politiske sentrum»

Dette innlegget er skrevet av overlege Halvor Næss Ifølge Wikipedia er ekstremisme ytterliggående politiske retninger som ikke tar hensyn til alvorlig negative konsekvenser og med intoleranse for andre meninger som gjerne beskyldes for å være høyreekstreme. Den vanlige oppfatningen i lang tid har vært at ekstremisme finnes på ytterste høyre og venstre fløy. Slik er…