FN (IPCC) og miljøvernorganisasjonene narrer oss om klimaproblemene – DERES EGEN dokumentasjon bekrefter det!

FN (IPCC) og miljøvernorganisasjonene narrer oss om klimaproblemene – DERES EGEN dokumentasjon bekrefter det!

År etter år er vi blitt fortalt av FN og miljøorganisasjonene at verden står overfor katastrofale klimaforandringer fordi vi slipper ut alt for store mengder drivhusgasser (først og fremst CO2 og methan) til atmosfæren. Drivhusgassene kommer fra vårt forbruk av fossilt brensel (kull, olje og gass) og har medført at klodens temperatur har steget dramatisk…

Hva skjedde? Hvorledes gikk Vitenskapen fra å være en leverandør av sannheter og kunnskap, til å bli en leverandør av feilinformasjon og propaganda?

Hva skjedde? Hvorledes gikk Vitenskapen fra å være en leverandør av sannheter og kunnskap, til å bli en leverandør av feilinformasjon og propaganda?

De fleste av oss stoler på informasjon som Vitenskapen står bak. Derfor henviser personer som ønsker at vi skal tro på det de sier – som fagfolk, media, politikere og andre personer med makt og innflytelse – til Vitenskap og Forskning når de presenterer sine forklaringer og synspunkter. Nettopp for at vi skal tro på…

Hva gjør vi når samfunnsmakten ikke lenger er til å stole på, men sprer usannheter og løgn?

Hva gjør vi når samfunnsmakten ikke lenger er til å stole på, men sprer usannheter og løgn?

Det var en gang da myndighetene og samfunnsmakten var til å stole på, for de søkte stadig etter den beste informasjonen og kunnskapen for å ivareta folkets interesser. Men slik er det ikke lenger. I løpet av de siste tiårene har vi opplevd at samfunnsmakten, både den offentlige og private, i stadig større grad tildekker…

Skandalene omkring legemiddelindustriens smertestillende og betennelsesdempende medisiner (NSAID)

Skandalene omkring legemiddelindustriens smertestillende og betennelsesdempende medisiner (NSAID)

Naproxen og Piroxicam er eksempler på industriens svindel Markedsføringen av Naproxen er et klart og utvetydig eksempel på hvorledes industrien setter fortjeneste fremfor pasienter, og ikke bryr seg om at produktene deres medfører dødsfall. Dette gjelder alle de farmasøytiske selskapene, men verst er kanskje Pfizer, skriver dr. Peter Gøtzche i sin siste bok om dødelige…

Legemiddelindustriens makt og kontroll, svik og korrupsjon i forbindelse med kreftbehandling og kolesterol.

Legemiddelindustriens makt og kontroll, svik og korrupsjon i forbindelse med kreftbehandling og kolesterol.

Kreftbehandlingen som virket – og derfor ble sabotert Helt siden den andre industrielle revolusjonen og Nikola Teslas arbeid med elektromagnetiske bølger, har vitenskapen visst at slike bølger også er en del av den menneskelige biologi. Og det var på dette grunnlaget at dr. Royal Raymond Rife (1888–1971) begynte å anvende elektromagnetiske bølger for å studere…

Kan en myte styre verdens energi, klima og økonomisk politikk i 10-år etter 10 år?
| | |

Kan en myte styre verdens energi, klima og økonomisk politikk i 10-år etter 10 år?

Kan den samme myten brukes til å skape akademiske karrierer, toppolitikere, fredsprisvinnere og ledere av miljøorganisasjoner? Kan denne myten tillegg være ansvarlig for milliarder av feilinvesteringer, krig, ukontrollerte prisstigninger på transport, industriprodukter, gjødning og matproduksjon, og til slutt øre til sult og massearbeidsløshet? På tide å undersøke saken. Hvilken myte er det vi snakker om…

Hvem skal ha definisjonsmakt over sannheten?
| | | |

Hvem skal ha definisjonsmakt over sannheten?

@Høyre sier “Vi tror på Norge – Frihet til å være deg selv”. Derfor fremmer Høyres Stortings-gruppe med Ine Eriksen Søreide, Hårek Elvenes, Ingjerd Schou, Charlotte Spurkeland, Tage Pettersen, Erlend Larsen og Sveinung Stensland nå et forslag om at Stortinget pålegger Regjeringen å utrede og opprette noe som kan ligne på et “sannhetsministerium”.   Representantforslaget om…

Er det mulig at covid 19 er et fiktivt virus?
| | |

Er det mulig at covid 19 er et fiktivt virus?

Mange svært kompetente eksperter hevder dette. Hvorfor skrive en slik artikkel som denne? Helt siden covid19-pandemien brøt ut i februar, 2020, har sterke og meget kvalifiserte røster hevdet at SARS-CoV-2 viruset ikke var noe annet enn et ordinært influensavirus med et nytt navn. Disse røstene omfattet nobelprisvinnere og nobelpriskandidater, professorer og forskere ved anerkjente universiteter…

Dystopi på høring
|

Dystopi på høring

Myndighetene har ennå ikke lagt fra seg koronasertifikatet. Krigen i Ukraina, strømprisene og muligheten for en matkrise er noe av det som preger nyhetsbildet nå. Samtidig foreslår regjeringen å forlenge bruken av koronasertifikatet til 30. juni 2023. Saken fremmes for Stortinget.   Om sertifikatet skulle bli tatt i bruk kan det føre til at mange…