Covid-19 Corona Earth Delta Lambda Plus Variant
Covid-19 Corona Earth Delta Lambda Plus Variant
| | | |

Ny studie – Israel på topp igjen – trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst»

Den nye fagfellevurderte studien over 68 land og 2 947 fylker, som er publisert i European Journal og Epidemiology, viser igjen at de «flinkeste i klassen», som har vaksinert mest, har ingen effekt på registrerte tilfeller av Covid-19. Faktisk viser trendlinjen det motsatte.

Hvis man breisprøyter land eller fylker, men en medisin som er «90% effektiv», midt i den verste «pesten» i manns minne, så skulle man vel kunne se at trendlinjen gikk i riktig retning der hvor man har sprøytet mest. Men det er ikke tilfelle.

Dette er bare en assosiasjonsstudie, også kalt «Real Life Study», eller «Post Markeding Study». Problemet med slike studier er at man ikke kan vite sikkert. Man får ikke nødvendigvis bevis på kausalitet; er det vaksineringen som er årsaken til mer smitte, eller en faktor som har skjedd parallelt?

Det samme kan man si hvis noen, til slutt, finner en effekt av vaksinen mot smittespredning, så kan det være en såkalt spuriøs sammenheng. For eks. at man vaksinerer på vårparten, når vinterens smittesesong er på nedtur uansett. Da er det bare to saker som opptrer parallelt. Det ene behøver ikke å forårsake det andre. Eller at man vaksinerer etter den første aggressive sesongen, hvor smitten normalt sett er mer alvorlig, og krediterer vaksinen for virusets såkalte «Darwinistiske temming». Men nå viser assosiasjonene altså det motsatte på vaksinens effekt.

Da må man igjen tilbake til hva gullstandard forskning sier om virus og smittespredning. Dette kalles også loddtrekningsstudier, eller randomiserte kontrollstudier. Forkortet til RCT.

Jeg fikk tidlig mye motstand fordi jeg sa at jeg hadde kontaktet Pfizer Norge og spurt dem om det fantes RCT-studier som viser effekt mot smittespredning (målt med PCR-test). Jeg visste på forhånd at Pfizer hadde gjennomført RCT-studie med mer enn 40 000 deltakere. De skrev tilbake til meg at et litteratursøk feilet i å vise dette. De som vil, kan kontakte dem selv. De svarer alltid. Da vet vi at heller ikke gullstandard forskning kan vise effekt mot smittespredning.

Kan også nevne at jeg har spurt Pfizer Norge om det finnes RCT som viser redusert mortalitet (dødelighet), eller mindre innleggelser i respirator. Heller ikke dette er bevist, i følge Pfizer selv.

Massemediene, inkl NRK, har gang på gang oppslag hvor de har pratet med en guvernør et sted, en «ekspert», eller hentet ned en Facebook-post fra en lege, hvor de deretter smører holdningsskapende «fakta» utover forsidene, om hvor ille det kan gå hvis man ikke vaksinerer seg. Samtidig sier de på innpust og utpust at vi må stole på forskningen.

Lignende desinformasjon skjedde også i 2009, da Preben Aavitsland i etterkant sto frem og sa at de burde ha fortalt til mediene hva de visste, og at han burde vært lojal overfor det norske folk heller.

Slik jeg ser det, koker «virkningene» av den nye genterapien ned til hovedsakelig rikelig utflod, uregelmessig og smertefull menstrasjon, postmenopeusal mens, udefinerbare betennelser i kroppen, betennelser i hjerte, fatigue, og mye mer. Samt også fare for «immune escape» (vaksineinduserte mutanter (som ved antibiotikaresistens)), «vaksineindusert svekkelse av immunforsvaret», og ADE (intoleranse overfor viruset man er vaksinert mot, eller lignende), som alle er godt beskrevet i forskningslitteraturen som potensielle farer ved vaksineringen.

Man kan parere med å si at bivirkningene er «bare anekdoter» fra helsepersonell, ambulansepersonell, og folk flest, og at dette ikke er bevist. Mitt svar til det er at tallene hos FHI allerede viser at det er den største vaksinekatastrofen noen sinne, at mange langtidsbivirkninger, kommer etter hvert, og at Helsedirektoratet i 2018 fjernet sanntids-systemet «Klinisk Relevant» som kunne gitt verdifull informasjon til uavhengige vitenskapsfolk utenfor «den korrekte kjernen» (De som er lojale overfor noen andre enn det norske folk (ref. P.Aavitsland, 2013)). Når det er slik fatt, må vi i det minste lytte til menneskers skjebner.

Vi hadde en underdødelighet i befolkningen i «skrekkåret» 2020, før genterapien. En hver økning bør kunne tilskrives det globale medisinske eksperimentet, og ikke autonome individer som tar ansvar for sin helse, og venter med sprøyten. Og som ikke legger sitt liv i hendene på internasjonale fagråd som er influert av aktører med serie-kriminelt rulleblad.

Når FHI sier at barn ikke behøver å vaksineres mot «sykdomsbyrden», men mot «tiltaksbyrden» (vaksinere dem mot sine egne myndigheters herjinger), og at ingen skal føle seg presset, selv om lærere står over dem og passer på at de gjør det likevel, må vi vel forstå at FHI forsøker å hviske oss noe i øret (La dem få være i fred).

Hvis det viser seg at det globale farmasøyt-monsteret hele tiden har visst at kuren er verre enn sykdommen – slik som så ofte før, i følge rettskraftige dommer – er dette et særdeles grovt brudd på medisinsk etikk, og hører inn under ondskap. Vi kan ikke bekjempe dette uten å sette navn på det – dessverre. Vi, folket må si stopp. Vi er flere enn dem.
Husk hva professor i medisinsk etikk, Per Nortvedt sa i Sykepleien i 2015 om at vi må være autonome, og ikke kollektivistisk tenkende (ta en for laget), hvis vi skal unngå medisinsk ondskap.

Samfunnsutviklingen i dag viser at det har blitt vanskelige tider for de autonome. Både i fagmiljøene, og ellers. De blir kalt det ene og det andre av «ansvarlige» journalister, og de får svertekampanjer slengt etter seg av de samme «konforme» skribentene. Reflekter over dette. Og spar våre barn mens vi reflekterer. Kast Pfizer og Moderna ut av skolegården. Barna har ikke blitt informert om at dette er et medisinsk eksperiment, det er forbudt etter internasjonal lov om menneskerettigheter. Forskningen, og sannheten må ikke bli en trosretning. Da vet vi at det går galt. 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments