Dette en side for de som ønsker å gjøre en forskjell i et samfunn som mer og mer styres av et stadig sterkere samarbeid mellom myndigheter, store selskaper og globale, kommersielle aktører.

Bindersen var et symbol på motstand mot okkupasjonsmakten. For oss er Bindersen et symbol på menneskets naturgitte rett til å ta ansvar for egne handlinger samt retten til å leve i ett samfunn som ivaretar FNs menneskerettighets erklæring.

Vi ønsker å belyse situasjonen i verden i dag, der globale og kapitalsterke selskap og grupperinger legger retningslinjer som kan true demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Eksempelvis så stiller vi spørsmål ved begrunnelsen for strenge smittevernstiltak innført i mars 2020 i forbindelse med Covid-19. Vi har opplevd konkurser, store begrensninger i menneskers frihet, tapt undervisning, økt rusmisbruk, psykiske lidelser og vold i hjemmene. Når forholdsmessighet, risikoanalyse og konsekvenser av tiltak ikke er informasjon som belyses eller presenteres åpent for felleskapet, så stiller vi spørsmål om hva som skjer.

Bryter det grunnlovfestede rettigheter når vaksinering skal være en solidaritetshandling for felleskapet, i stedet for at den enkelte får bred informasjon om situasjonen og tar en velbegrunnet vurdering av saken selv? Hvem tjener egentlig på disse tiltakene?

Den norske befolkning er kjent for sin tillit til myndighetene. På den andre siden så har historien lært oss at konformitet kan utviske grunnleggende menneskerettigheter. Lydighet som følge av usikkerhet og frykt, kan gjøre at mennesker ikke lengre foretar egne logiske resonnementer og tar ansvar for sine handlinger. Når alle går i flokk, kan det være på tide å stille spørsmål. Flertallet har ikke alltid rett.

Sensur utgjør en stor trussel for demokrati og ytringsfrihet. Medbestemmelsesprinsippet for den enkelte borger forvitrer når tilgang på informasjon begrenses. Vi lever i en tid der bl.a. vitenskapsfolk som informerer og belyser sider av det som skjer, blir latterliggjort, ignorert og sensurert. Vi ønsker å støtte de som står frem og varsler om urett og som vil dele informasjon om situasjonen som preger verden.

Bindersinitiativet vil oppmuntre mennesker til å engasjere seg, møtes og stå sammen for å beskytte vårt demokratiske samfunn og ytringsfriheten. I flere tiår har vi nytt godt av den friheten våre forfedre og mødre kjempet for. Nå er det vår tur til å stå fjellstøtt ved våre grunnlovfestede rettigheter og legge til rette for våre barns og barnebarns fremtid i ett fritt og demokratisk samfunn.

Sammen skal vi utgjøre en folkebevegelse som står opp for ytringsfrihet, åpenhet, sannhet og frihet og gir håp i en utfordrende tid.

Vi er en organisasjon som søker fredelige løsninger på nasjonale og globale utfordringer. Vi tar avstand fra adferd og handlinger som kan bryte med norsk lovverk.