Toleranse-begrepet

Hvordan forholder du deg til mennesker du er fundamentalt uenig med?

Er du egentlig så tolerant som du tror?