FN (IPCC) og miljøvernorganisasjonene narrer oss om klimaproblemene – DERES EGEN dokumentasjon bekrefter det!

FN (IPCC) og miljøvernorganisasjonene narrer oss om klimaproblemene – DERES EGEN dokumentasjon bekrefter det!

År etter år er vi blitt fortalt av FN og miljøorganisasjonene at verden står overfor katastrofale klimaforandringer fordi vi slipper ut alt for store mengder drivhusgasser (først og fremst CO2 og methan) til atmosfæren. Drivhusgassene kommer fra vårt forbruk av fossilt brensel (kull, olje og gass) og har medført at klodens temperatur har steget dramatisk…