Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler
| | |

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler

Flere land har innført lover som forbyr trådløs teknologi i barnehager, og som begrenser eller forbyr bruk av WiFi i barneskoler. De frykter barna utsettes for helserisiko og kan ta skade av strålingen. I Norge benyttes trådløs teknologi stadig mer av de yngste. Mange småbarn er fortrolige med nettbrett, smarttelefoner og pc-er lenge før de kan lese og skrive –…

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen?
|

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen?

Kan det være at vi ikke har forstått hele sykdomsforløpet til Covid-19? Er det fra den åttende dagen en spike-protein sykdom som inntrer? Og om det er slik, kan det være at noen pasienter ikke mottar riktig behandling? En lege som har behandlet over 6000 koronapasienter uttaler seg. Riktig type behandling gir håp. Ifølge den…

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress
| | | |

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress

Helsesjef Tone B. Steinsvåg i Haugesund kommune viser en språkbruk hvor et klart nedsettende syn på befolkningen skinner gjennom. Ved å fremme “trusler” og sette press på borgerne er hun med på å oppløse demokratiet. Helsesjef Tone B. Steinsvåg i Haugesund kommune prøver her på sin måte å appellere til befolkningen og helsearbeidere spesielt til…