Hva skjedde? Hvorledes gikk Vitenskapen fra å være en leverandør av sannheter og kunnskap, til å bli en leverandør av feilinformasjon og propaganda?

Hva skjedde? Hvorledes gikk Vitenskapen fra å være en leverandør av sannheter og kunnskap, til å bli en leverandør av feilinformasjon og propaganda?

De fleste av oss stoler på informasjon som Vitenskapen står bak. Derfor henviser personer som ønsker at vi skal tro på det de sier – som fagfolk, media, politikere og andre personer med makt og innflytelse – til Vitenskap og Forskning når de presenterer sine forklaringer og synspunkter. Nettopp for at vi skal tro på…