Forfatter Patrick Wood: Mennesker er som kveg for teknokratene
|

Forfatter Patrick Wood: Mennesker er som kveg for teknokratene

Teknokrati-bevegelsen startet tidlig på 1900-tallet. Det var ingeniøren William H. Smythe fra California som kom opp med ordet «technocracy», og begrepet beskrev en styreform hvor samfunnets ledere besto av forskere, ingeniører og andre med god teknisk kompetanse. De skulle få sine posisjoner på bakgrunn av sine ferdigheter, ikke fordi de var demokratisk valgt. Dette er…