Torkel Snellingen

PhD i medisin

Mange leger later til å ha glemt eden de ga, mener Torkel. Den hippokratiske ed, også kjent som legeløftet, avlegges av nyutdannede leger. Eden beskriver et etisk ideal. Fra «legekunstens far» lyder det blant annet: «Jeg skal etter egen evne og vurdering avstå fra å skade eller gjøre urett. Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller gi råd om noe slikt.»

All Sessions by Torkel Snellingen

18:00 - 19:00
Gaffel & Karaffel

Den Hippokratiske ed og medisinsk etikk i skyggen av covid-19- «pandemien»

Mange leger later til å ha glemt eden de ga, mener Torkel. Den hippokratiske ed, også kjent som legeløftet, avlegges av nyutdannede leger. Eden beskriver et etisk ideal. Fra «legekunstens far» lyder det blant annet: «Jeg skal etter egen evne og vurdering avstå fra å skade eller gjøre urett. Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller gi råd om noe slikt.» Snellingen er rådgiver i SMD Norge og styremedlem i NLHF, Norske leger og helsearbeideres fellesforbund. Hans bakgrunn er folkehelse med spesialitet innen øyemedisin. Snellingen har også over 25 års internasjonal erfaring som forsker og pedagog.

Skroll til toppen