Trond Skaftnesmo

Trond Skaftnesmo er en norsk skribent, filosof og antroposof. Han er utdannet naturforvalter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og tok hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo.

All Sessions by Trond Skaftnesmo

17:50 - 18:30
Sal : Skram

Et globalt helsetyranni underveis... om vi ikke bråvåkner

Verdens helseorganisasjon (WHO) begynte våren 2022 en prosess for å bli et organ som kan diktere helsepolitikken. Organisasjonens fordekte spill omfatter en ny pandemitraktat som gir WHO utvidete fullmakter, og reviderte vedtekter som bidrar til det samme. Helsemyndighetene følger lydig etter. Fremtredende professor i internasjonal rett advarer mot WHOs behendige manipuleringer.

18:50 - 19:30
Sal : Skram

Den nye fascismen som kalles public-private- partnership

World Economic Forum som omfatter de mest pengesterke selskapene og personene i verden, har lansert et nytt styringsprinsipp som de kaller Public-Private-Partnership. Det truer vårt demokrati og er i kjernen en blåkopi av styringsprinsippet i den fascistiske staten

20:30 - 21:30
Sal : Skram

Spørsmål fra salen.

Diskusjon med begge foredragsholdere

Skroll til toppen