| | |

Toleranse-begrepet

???????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ???????? ???????? ???????? ???????????????????? ???????? ???????? ???????????? ????????????????????????̊???????? ???????????? ???????????? ???????????????????????? ???? ????????????????????????????????????-????????????????????????????????: ➡️ Toleranse (fra latin “tolerantia”, som betyr ”å tåle” eller “holde ut noe”) er en av det liberale demokratiets viktigste dyder. ➡️ Toleranse krever at vi aksepterer at andre velger å se på livet og innrette livet sitt på andre måter enn det vi selv mener er riktig. ➡️ Men, det mange glemmer er at man bare kan vise toleranse overfor noe man i en eller annen forstand mener er galt, eller i det minste mindreverdig. ➡️ Toleranse er derfor fullt forenlig med kraftig kritikk av ideer og levesett som man tenker er feil. ➡️ Denne toleransetanken har imidlertid degenerert i nyere tid, og blir nå ofte tolket dit hen at man krever at man skal bifalle og anerkjenne det man tolererer (stikkord: pride, kjønnsmangfold, “født i feil kropp” osv). ➡️ Det er en misforståelse av toleransens logikk, siden toleranse bare er mulig under forutsetning av at man ikke bifaller det som tolereres. ➡️ Tvert imot er det uhyre intolerant å kreve et bifall av alle andre levevis og tenkemåter. ➡️ Et levende demokrati kjennetegnes derfor ved at det gis rom for å drøfte, diskutere og kritisere ulike ideer og tankesett. Les mer om toleranse-begrepet her: https://civita.no/politisk-ordbok/hva-er-toleranse/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments