| | | | | | | |

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet

Pandemien forflytter makten – vi behøver ikke å godta det. WEF er dokumentert delaktig i pandemihåndteringen. Nå må vi slutte å tøyse bort at lauget i Davos er en aktiv og udemokratisk maktfaktor.

Swiss Policy Research hadde den 6 oktober en oversiktlig, og svært interessant artikkel om WEF sin delaktighet i pandemihåndteringen. Anbefaler på det sterkeste å lese denne (1). Gruppen bak artikkelen er anonym på grunn av det «vepsebolet» de rører i, men bruker de mest solide kilder til å begrunne det de sier, som er enkelt å sjekke selv. 

Nå må vi slutte å tøyse bort at lauget i Davos, med alle de rikeste på jord, har en førende hånd over pandemihåndteringen. De eier massemediene, sensuren i de sosiale mediene, og stort sett det vi får vite – og dermed hva vi skal mene. De eier også narrativet om at de som er kritiske til dem, er useriøse. De monopoliserer vår persepsjon, og vår verdensanskuelse gjennom sine nettverk mener jeg.

Kommunikasjonsekspertene (og dermed lobbyistene, og propagandaapparatet) som Fredrik Solvang snakket om på sin private Facebook-vegg den 8/10, er over alt. Solvang nevnte totalitære tendenser, manglende offentlig innsyn, hemmelighold, sladdede dokumenter, skruppelløs korrupsjon, også i Norge (2). Dette er langt mer enn han kan si når han opptrer på statskanalen. I lang tid har de rike blitt rikere og fått mer makt. Under pandemisituasjonen har denne trenden eskalert kraftig, og snart kan de kjøpe opp de som er mindre enn seg, på konkursbo relatert til nedstengningene. Da får vi en homogen, allmektig «tenketank», som ingen egentlig kan motsi.

Vi vet med sikkerhet at dette har skjedd, og ikke fullt så sikkert om det er bare opportunistisk eller om «noen» gir fart. Jeg mener det er nok holdepunkter for å hevde det siste – og mer til. En ny, forseggjort dokumentar forteller mye om bl.a. eierstrukturene som leder til en enda mer kompakt «gutteklubben grei». Visste du for eks. at «erkerivalene» Pepsi og CocaCola i realiteten har samme eier, og at Apple, Microsoft, Android, og Google ikke egentlig er konkurrenter. Filmen dokumenterer godt, og er verdt å se (3). Jeg har ikke dobbeltsjekket alle påstander i dokumentaren, men det som omhandler eierstrukturene i verdens elite, er i stor grad enkelt å verifisere.

Thomas J. Middelthon sier om SPR’s artikkel på sin Facebook-vegg i dag:

Det snakkes om at WEF – World Economic Forum, som er “interesseforeningen” for verdens rikeste og mektigste, har vært aktive til å promotere/følge opp osv virus-narrativet og det som følger med, blant annet den såkalte “Great Reset”.

Utdrag fra teksten til SPR (1) (Maskinoversatt):

Davos World Economic Forum (WEF) er et av de fremste forum for regjeringer, globale selskaper og internasjonale entreprenører. WEF ble grunnlagt i 1971 av ingeniør og økonom Klaus Schwab, og beskriver sitt oppdrag som “å forme globale, regionale og industrielle agendaer ” og “forbedre tilstanden i verden”. Ifølge nettstedet er “moralsk og intellektuell integritet kjernen i alt den gjør”. WEF har vært involvert i koronaviruspandemien på flere måter.

Avslutningsvis har Davos World Economic Forum faktisk vært involvert i den strategiske håndteringen av koronaviruspandemien, med stor vekt på å bruke pandemien som en katalysator for digital transformasjon og den globale introduksjonen av digitale identitetssystemer.

Snakker vi om en elite som forsøker å spille Gud her? WEF vil ha (og har) kontroll på energi, medisin, informasjon, råvarer, rettferdighet (som de er i overmåte opptatt av), menneskekontroll som i Kina (korona-passet), og snart selve livet. De som logger seg inn på WEF sine egne nettsider vil ved første øyekast finne ut at de er «godheten selv», men hvis du pløyer litt dypere på deres sider vil du forstå at de planlegger detaljer helt ned til pensum i skolene i de enkelte land. Dette er det teknokratiske oligarkiet som på ingen måte er demokratisk.

Dette er en drøm som andre har hatt før, men som umulig kan gjennomføres med demokratiske prosesser – heller med lureri, hemmelighetshold, sladding av dokumenter, korrupte avgjørelser, informasjonskontroll, tusener av kommunikasjonseksperter, manglende offentlig innsyn, frarøvelse av ytringsfriheten med påskuddet å beskytte mot «hatytringer», og som toppes av en verdenskrise.

I Steigan kan vi i dag lese om fremtidens medisinske/teknologiske muligheter man har for ytterligere kontroll av menneskeheten (4). Lignende samhandling mellom teknologien og hjernen – transhumansismen som WEF prater så mye om – er også godt forklart på deres egne nettsider, men som noe positivt, som alltid. Faren er at hvis vi gir slipp på demokratiet denne gangen, er det ingen vei tilbake fordi den teknologiske kontrollen da vil være for stor til å kunne gjennomføre protest.

Noen sier at dagens globalistiske oligarker mener det godt, at næringslivet må samarbeide med det offentlige (Fascisme), og at demokratiet ikke er fremtidsrettet, men behøver sterkere, mer handlekraftig, og teknokratisk styring («fagråd» bestemmer, og politikerne er marionetter). Hvis det stemmer at dagens superrike elite faktisk er mest opptatt av vårt felles beste – selv om jeg tror at de meler sin egen kake – så kan vi jo ikke vite om de er like velmenende i neste generasjon, og da har vi allerede gitt fra oss folkestyret til private aktører, og må godta det de mener er best – uansett – for all fremtid.

Den gode nyheten er at vi ikke er nødt til å la denne maktovertakelsen skje. Vi er flere enn dem. Store byer over hele verden er teppelagt med demonstranter, og stadig flere politikere og fagfolk tør å si fra om bedraget til tross for represalier. Det ser ut som at folk fra alle politiske retninger nå er med i motstanden mot oligarker, filantroper, private NGOèr, og tankesmier som opptrer som offentlige tjenestemenn og kvinner.

Illustrasjonsbildet er hentet fra filmserien om det futuristiske totalitære dystopiet The Hunger Games. Bildet ligner litt på hvordan lederen i World Economic Forum, Klaus Schwab har latt seg avbilde, samtidig som han har skrevet boken om The Great Reset (gratis e-bok på WEF sine egne sider) hvor han forøvrig skriver at smittefrykten må utnyttes til å gjøre strukturelle endringer i samfunnet.

  1. The WEF and the pandemic
  2. Selve Facebook-posten til Solvang er å finne på hans egen vegg. Tankekartet er bare hovedpunktene i det han sa (se under).
  3. Who owns the world – must see
  4. Forskning, trådløs kontroll av følelser
Tankekartet til Kjetil Tveit, basert på Fredrik Solvangs Facebook-innlegg.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments