|

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen

I følge prof. Desmet er massesuggesjon en type massehypnose som har enorm innvirkning på et individs intelligens og kognitive funksjon. Rundt 30 % av befolkningen vil bukke under for massesuggesjon mens 30 % ikke vil. De resterende 40% vil innse at noe er galt, og forbli stille. – Opplever vi nå en massehypnose?

Opprinnelig artikkel kan leses her. Artikkelen er oversatt av Bindersinitiativet.

«Det viktigste for folk å gjøre er å fortsette å si ifra selv om det bare er for å si at du ikke er enig i mainstream-narrativet fordi massesuggesjon er provosert av den spesifikke stemmen den har blitt vant til. Totalitære ledere vet dette veldig godt. De starter hver ny dag med tretti minutter med propaganda der stemmen til lederen stadig dypere trenger inn i befolkningens bevissthet … Hvis andre stemmer er tilgjengelige i det offentlige rom, vil massehypnosen bli forstyrret.» – Professor Dr. Mattias Desmet , professor i klinisk psykologi ved Ghent University, Belgia.

Prof. Desmet, som også har en mastergrad i statistikk, nærmet seg først «pandemien» gjennom en statistikers øyne. Han innså at Covid-statistikken var feil og begynte å legge merke til at de langsiktige kostnadene ved nedstengningene sammenlignet med fordelene ved å bruke disse tiltakene for å “flate kurven” aldri ble diskutert. Oppmerksomhetsfeltet, for hele verden, var helt på ofrene for “pandemien” som om alt annet ikke lenger betydde noe. Så han byttet til å se “pandemien” gjennom linsen til en klinisk psykolog og kom til den konklusjonen at samfunnet led av massesuggesjon. 

I følge prof. Desmet er massesuggesjon en type massehypnose og har en enorm innvirkning på et individs intelligens og kognitive funksjon. Rundt 30 % av befolkningen vil bukke under for masseformasjoner mens 30 % ikke vil. De resterende 40% vil innse at noe er galt, men kanskje ikke forstår nøyaktig hva, og forblir stille.

Fire forhold må være tilstede for å skape massesuggesjon:

  • Det må være en del sosialt isolerte mennesker eller mennesker som opplever mangel på sosiale bånd.
  • Det må være en del mennesker som opplever mangel på fornuft “sense making” og som ikke er i stand til å komme til fornuftige konklusjoner.
  • Det er mye frittsvevende angst i samfunnet. Svevende fritt fordi det ikke er noe å koble angsten deres til – ingen fokuspunkt, folk er ikke i stand til å identifisere hva som forårsaker den – og har derfor ingen måte å håndtere det på.
  • I tillegg er det mye frittflytende psykologisk misnøye der folk føler at hverdagen deres mangler noen hensikt eller mening.

Frakoblede mennesker i samfunnet, som også lider av frittflytende angst, kobler angsten til et spesifikt objekt, i dette tilfellet Covid, og en ny solidaritet dukker opp.

For å vise solidaritet med den nyopprettede gruppen, må folk i denne masseformasjonen delta, for eksempel: i lockdowns; bruk masker; sosial avstand; eller godta injeksjoner. Det er nesten som om tiltakene for å beseire gjenstanden for angst – Covid – virkelig er en måte å bevise for alle andre at de er en del av den nye sosiale gruppen.

Masseformasjoner ligner på religiøse grupper, og symbolene til den nye sosiale gruppen, maskebæring for eksempel, ligner på religiøse ritualer som medlemmene vil “presse” på andre for å sikre fortsettelsen. Imidlertid skiller massesuggesjonen seg fra en religion eller kult ved at medlemmene ikke anerkjenner at symbolene deres er ritualer. En kult er en gruppe eller bevegelse holdt sammen av en felles forpliktelse til en karismatisk leder eller ideologi. Den har et trossystem som har svar på alle livets spørsmål og tilbyr en spesiell løsning som kun kan oppnås ved å følge lederens regler. Det krever et høyt engasjement fra i hvert fall noen av medlemmene. 

I følge Janja Lalich, professor emerita i sosiologi ved California State University, er de viktigste forskjellene mellom religioner og kulter : kulter vil forhaste deg; en sekts leder er deres høyere makt; kulter kontrollerer snarere enn veileder; og kulter gjør det umulig å stole på medfølgere. Den nåværende masseformasjonen som vår verden står overfor ser ut til å passe mer med beskrivelsen av en kult i stedet for en religion. Enhver ny vitenskap som er i konflikt med dagens kulttro kan ikke aksepteres av medlemmene – de er stengt for ny informasjon. Folk blir radikalt intolerante overfor dissidente stemmer, de som utfordrer den offisielle doktrinen. Disse stemmene truer med å vekke folket og folk i kulten blir sinte når de blir konfrontert med den første angsten og misnøyen de opplever. Og så retter masseformasjonsmengden all sin aggresjon mot dissidente stemmer. 

Dette er når sektmedlemmer er i stand til å bruke staten til å undertrykke meningsmotstandere – vi ser mektige mennesker som bruker statens makt til å stenge uskyldige mennesker eller bruke politiet til å angripe uskyldige mennesker på gaten. Til syvende og sist kan dette føre til en totalitær stat hvor staten utrydder mennesker som er uenige med dem.

Totalitære ledere kalles ofte diktatorer og i en viss forstand er dette riktig. Men det er forskjeller, «i et klassisk diktatur er ikke befolkningen i ferd med en massedannelse, eller er ikke hypnotisert, og det utgjør en enorm forskjell. En hypnotisert befolkning eller en befolkning i masseformasjon oppfører seg helt annerledes,” sa prof. Desmet, og “et klassisk diktatur blir vanligvis mindre alvorlig, mindre grusomt og mindre aggressivt mot befolkningen når opposisjonen er stilnet. I en totalitær stat – skjer akkurat det motsatte.» 
– Utdrag fra Dave Lee Intervju med professor Dr. Mattias Desmet, Totalitarianism in the World, 4. oktober 2021 (1 time 30mins)

Ytterligere ressurser:

1. Totalitarisme i verden – Professor Mattias Desmet , Dave Lee https://daveleechina.com/totalitarianism-in-the-world-professor-mattias-desmet/

2. Intervju med prof. Desmet: Hvorfor kjøper så mange fortsatt inn i fortellingen? https://www.youtube.com/watch?v=uLDpZ8daIVM

3. “Hvorfor tror så mange fortsatt?” Dr. Mattias Desmet, professor i klinisk psykologi ved Ghent University, Belgia, gir en eksepsjonelt skarpsindig forklaring http://journalpulp.com/2021/09/22/why-do-so-many-still-believe-dr-mattias-desmet-professor-of-clinical-psychology-at-ghent-university-belgium-gives-an-exceptionally-incisive-explanation/

4. Mass-Formation av Dr. Mattias Desmet Professor i psykologi Universitetet i Gent https://thomascasey.wordpress.com/2021/08/28/mass-formation-by-dr-mattias-desmet-professor-of-psychology-university-of-ghent/

I følge Desmets videofilmede presentasjon, er den samtidige eksistensen av de fire faktorer hos mange medlemmer av en befolkning for å prime et samfunn for utstilling av den altfor fokuserte (“tunneling” 5 ) gruppen og den individuelle atferden som støtter totalitarisme:

  • Sosial isolasjon;
  • Mangel på fornuft i individuelle liv;
  • Rikelig tilstedeværelse av frittflytende angst; og,
  • Lignende (følgende) overflod av frittflytende psykologisk misnøye.

Hvis disse fire faktorene er tilstede hos nok medlemmer av et gitt samfunn, sier Desmet at det aktuelle samfunnet er i fare for den “krystalliserende” handlingen av en “massedannelse” der et stort antall misfornøyde, engstelige, forvirrede og isolerte mennesker samtidig og plutselig gripe en enkelt tilsynelatende trussel og gi den hele sin oppmerksomhet og energi. 

Den grunnleggende årsaken til denne oppmerksomheten og energianfallet, ifølge Desmet, er at å sette fokus på en enkelt tilsynelatende trussel gir umiddelbar og håndgripelig lindring fra en konstellasjon av det langvarige kroniske presset som sosial isolasjon, mangel på meningsskapende og frittsvevende angst og misnøye har skapt. Denne mobiliseringen av individuell oppmerksomhet og energi mot en enkelt oppfattet trussel, er ifølge Desmets forklaring på fenomenene,

5. Massedannelse og totalitær tenkning i denne tiden med global krise
https://ratical.org/PandemicParallaxView/EyeOfTheStorm-ProfMattiasDesmet.html

6. Intervju med prof. Dr. Mattias Desmet: Corona Investigative Committee, sesjon 63 – Eye of the Storm og transkripsjon https://www.youtube.com/watch?v=Qj5bo_KFqgo

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments