Maktens narrespill 4 – Det grønne skiftet

BINDERS INITIATIVET inviterer til seminar på Litteraturhuset

Kveldsseminaret viser hvorledes myndighetene, næringslivet og miljøorganisasjonene fører befolkningen bak lyset med rop om klimakriser og krav om et grønt skiftet.

Et grønt skifte løser ingen miljøproblemer, men gjør bedrifter og ledere rikere og mektigere.

Sted: Litteraturhuset i Oslo
Tid: Mandag 6. mai 2024, kl.17:00 – 21:00

Maktens narrespill – 4. Det grønne skiftet
Makten feilinformerer og forleder befolkningen, og gjør oss til lydige støttespillere. Det ivaretar maktens interesser – ikke befolkningens.

Forelesere: Jan Kerr Eckbo og Trygve Tamburstuen

Et helt nytt kveldsseminar om usannhetene forbundet med Det grønne skiftet som Samfunnsmakten vil vi skal tro på. Det gis en rekke eksempler på usannheter som bli servert – for å narre oss.
Seminaret beskriver, bl.a. med dokumentasjon fra FN, hvorfor det ikke er noen klimakrise. Det grønne skiftet løser ikke miljøproblemene, men forverrer dem. Og industrien og politikere tjener på det.

Vitenskapen går hånd i hånd med industriledere, politikere og miljøorganisasjonene i dette narrespillet som gjøre industrien og samfunnsledere rike på vår bekostning.

Klimakrisen og Det Grønne Skiftet er et gedigent og kostbart narrespill. Og du og jeg betaler regningen!

Program

17.00-17.10: Åpning ved Bindersinitiativet
17.10-18.30: Foredrag av Jan Kerr Eckbo og Trygve Tamburstuen
• Miljøutfordringene: Vi forbruker og ødelegger natur. Hvorfor?
• FNs IPCC-rapporter viser at klimakrisen ikke eksisterer.
• Naturen ødelegges, men ikke pga. klimaforandringer. Hva skjer?
• Hvorfor skjuler myndighetene, vitenskapen, næringslivet og miljøorganisasjonene denne informasjonen?

18.30 – 19.15: Spørsmål og diskusjon, samt «strekk-på-bena-pause»

19.15 – 20.30 Foredrag av Jan Kerr Eckbo og Trygve Tamburstuen
• Hvorfor ble Det Grønne Skiftet lansert?
• Hva går dette skiftet ut på?
• Det Grønne Skiftet er enormt kostbart, men løser ingen
miljøproblemer! Det forverrer dem. Hvorfor?
• Vitenskapen, industrien og politikerne er en del av problemet: De forteller ikke sannheten, men tilslører den! Hvorfor gjør de det?
• Hva må gjøres for å løse miljøproblemene og stanse
naturødeleggelsene? Hva kan vi gjøre?

20.30 – 21.00 +: Spørsmål og diskusjon.

Foredragsholderne:

Jan Kerr Eckbo: Er naturvitenskapelig utdannet ved Stanford Universitet i USA, med BSc, MSc og doktorgradsstudier. Han arbeidet nesten 40 år i eget rådgivningsfirma innen teknologi og utvikling for næringsliv og offentlig sektor. I den sammenheng hadde han et nært samarbeide med verdensledende forskningsinstitusjoner som SRI International, Battelle Laboratories og NASA. Han har skrevet flere bøker – blant annet Maktens narrespill, og har holdt en rekke foredrag i inn- og utlandet.

Trygve Tamburstuen: Tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet og Industridepartementet, samt omfattende engasjement innen næringslivet, bl.a. for tele-, media- og oljeselskaper. Arbeider for tiden bl.a. med bioøkonomi.

Arrangør: Bindersinitiativet

En frivillig nettverksorganisasjon som arbeider for å gi befolkningen informasjon som makten ikke vil at den skal ha. Målet er å engasjere befolkningen og bidra til en bred, åpen debatt om viktige tema. I denne debatten skal de godt kvalifiserte motstemmene få komme til orde og begrunne hvorledes samfunnsmakten villeder og narrer befolkningen.