| | | |

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt

Den regjeringsvennlige (Davos) statskanalen NRK viste i går bilde av en ung mann i sykesengen med tommel opp. Han hadde fått myokarditt av vaksinen, og ville gjort det igjen.

Her er utdrag fra NHI sine infosider om denne sykdommen:

«Kan skyldes…autoimmune reaksjoner…kroppen utvikler antistoffer som angriper hjertemuskelen…Hjertemuskelbetennelse er en av de hyppigste årsakene til plutselig død hos unge mennesker…kan utvikle behandlingstrengende hjertesvikt…Foruten akutt pumpesvikt kan sykdommen også føre til alvorlige rytmeforstyrrelser i hjertet…i noen tilfeller går den over i en kronisk fase selv etter at utløsende stoffer er forsvunnet…Kronisk hjertemuskelbetennelse kan føre til et utvidet og slapt hjerte…gradvis utvikler økende symptomer på hjertesvikt over flere år…fordi sykdommen i mange tilfeller ikke blir oppdaget, er det ikke kjent hvor ofte den går over til en tilstand med svekket hjerte (dilatert kardiomyopati)…»

Overskrifter har den siste tiden «bevist» at man har større sjanse for å få myokarditt hvis man får Covid-19. Og at man derfor bør vaksinere seg. Dette er spekulasjoner, og studiene sier selv at vi ikke vet. Man har sett en parallell (spuriøs) sammenheng, som like godt kan skyldes at de som har dårlig helse, ofte får Covid-19, og myokarditt.

Det er velkjent at alle vaksiner (inkl dagens genterapi), kan føre til autoimmune sykdommer. Dette skyldes en «adjuvant» som tilsettes for å «prime» (hisse opp) immunsystemet. Da kan immunsystemet blir «hissig» på tilfeldige celler i kroppen, og ende opp med at kroppen angriper seg selv – ofte kronisk. I dette tilfelle hjertet.

Leverskader, kan repareres. Hvis immunsystemet angriper hjertet, er det langt mer alvorlig. Skader i hjertet varer livet ut, og man må leve med redusert hjertekapasitet.

Barn (og kvinner) har et sterkere immunsystem enn voksne. Derfor får de hyppigere et overaggressivt immunsystem, og dermed autoimmune skader av «adjuvants». Men varianten i hjertet, er vanligst blant unge gutter/menn.

FDA`s godkjenning i USA, satte krav til forskning på såkalt «preklinisk myokarditt». Det betyr at FDA er bekymret for at mange har hjertebetennelse, men ikke er syke nok til å få diagnosen, og dermed ikke er statistikk enda.

Vi vet at autoimmune sykdommer etter vaksiner (priming), kan ta opp til flere år å utvikle. Snart begynner forskningen på våre ungdomsskoleelever – som FHI sier behøver medisinen pga «tiltaksbyrden» – men ikke av medisinsk behov – for å finne ut om vi får en oppvoksende generasjon med redusert hjertekapasitet, og om menstruelle problem som oppstår etter injeksjonen fører til redusert evne til å bære frem et barn, eller ikke.

Fordi denne medisinen er medisinsk unødvendig (FHI), er dette grusomt. Punktum.

Jeg mener vår statskanal har gått i retning av mindre beskrivende objektiv journalistikk, og mer holdningsskapning og positivitet.

Jeg så en pandemiøvelse fra oktober 2019 som heter event 201. Der får Bill & Melinda Gates Foundation skryt (ca 9 min inn) over at de har ordnet med «siling» av informasjon på internett, i tilfelle det skulle komme en pandemi. Jeg har også sett på World Economic Forum sine egne sider hvordan de lenge har planlagt at mediene skulle presentere informasjonen meget enkelt, og «tygge maten for oss». Dette er oligarker. Private, som kontrollerer informasjonsflyten som blir distribuert via paraplyer over mediene. De samme som produserer reklame, driver folkeopplysning.

I NordKorea er befolkningen veldig positive når myndighetene (Kim) har introdusert noe banebrytende nytt. Alle klapper og er glade. Statskanalens nyhetsoppleser der nede forteller lite objektive faktaopplysninger, men presenterer en teatralsk følelsesladet positivitet til det som blir sagt, sammen med holdningsskapende samfunnspedagogikk.

Denne tendensen er lett å kjenne igjen i Norge i dag. Tenk selv. Husk at de lurte oss med farlig medisin i 2009, som de visste var unødvendig. Mediene var entusiastiske også da, men i dag kan vi gange dette bedraget med hundre.

IKKE VAKSINER DERES BARN, OG STILL LÆRERE, REKTOR, SKOLEHELSEETJENESTEN TIL ANSVAR HVIS DE LAR VÆRE Å INFORMERE OM AT DE ER DELTAKERE I EN MEDISINSK STUDIE, ELLER HVIS DE UTØVER LOKKING ELLER PRESS.

Det er ikke positivt å være positiv til medisinske overgrep.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments