Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Kan det være at vi ikke har forstått hele sykdomsforløpet til Covid-19? Er det fra den åttende dagen en spike-protein sykdom som inntrer? Og om det er slik, kan det være at noen pasienter ikke mottar riktig behandling? En lege som har behandlet over 6000 koronapasienter uttaler seg. Riktig type behandling gir håp.

Ifølge den sør-afrikanske legen dr. Shankara Chetty, som har behandlet rundt 6000 covid-19 pasienter, er covid-19 en to-fase sykdom, hvor første fase er forkjølelse/influensa og andre fase er en allergisk reaksjon i lungene på spike-proteinet som blir igjen i kroppen som slaggstoff etter forkjølelsesforløpet i pasientens kropp. Fase to av sykdomsforløpet, den allergiske reaksjonen på slaggstoff etter covid-19 viruset, oppleves kun av et fåtall pasienter og kun av de som er allergiske mot allergenet som covid-19 viruset legger igjen i kroppen. For å gi en fullverdig behandling av hele sykdomsforløpet i behandlingen av covid-19, foreslår dr. Chetty å behandle pasienter i fase to av sykdomsbildet, med medisin tilpasset den allergiske reaksjonen på spike-proteinet, istedenfor å se på symptomene som lungebetennelse og derav gi f.eks. oksygenbehandling. 

Kanalen Modiga mäanniskor, som drives av Zoia Zakariasdotter, har intervjuet dr. Shankara Chetty for å høre mer om hvordan han har gått frem for å bringe ny forståelse av covid-19 sykdomsforløpet på bordet. 

Dr. Shankara Chetty har hatt oppsiktsvekkende gode resultater i behandlingen av over 6000 covid-19 pasienter, hvor ingen har vært innlagt på sykehus, ingen har opplevd såkalt long covid og ingen har dødd av covid-19 sykdom.

Bindersinitiativet gjengir her i korte trekk det dr. Chetty forteller om i intervjuet som blant annet har ledet frem til protokollen han nå deler som råd i behandling av korona sykdom. Les mer om dr. Chetty her. Se også flere lenker nederst i artikkelen.

Kort fortalt:

 • Etter å ha behandlet flere pasienter for covid -19 symptomer, før sykehusinnleggelse, oppdaget dr. Chetty et mønster: Alle pasienter hadde typiske forkjølelses symptomer fra dag en til ca. dag fem i sykdomsforløpet. Disse pasientene ble behandlet med forkjølelsesdempende medisin. De samme pasientene var relativt fri for forkjølelses symptomer på dag fem, seks og syv. 
 • Ett lite mindretall av pasientene han behandlet, kom tilbake etter den første behandlingen for forkjølelses symptomer, med kortpustethet, trøtthet og i noen alvorlige tilfeller, pustebesvær. Andelen som kom tilbake, var relativt liten i forhold til det totale antallet pasienter. 
 • Dr. Chetty registrerte at alle pasienter som kom tilbake, kom på dag åtte av sykdomsforløpet, ikke dagen før eller dagen etter. For noen pasienter var sykdomsforløpet på dag åtte milde pustevansker og noen hadde mer alvorlig pustebesvær. 
 • Pasienter med lungebetennelse og alvorlige forkjølelsessymptomer ser veldig syke ut. De pasientene som kom tilbake på dag åtte, hadde mer eller mindre ingen synlige symptomer, annet enn vansker med å puste. De fleste pasientene hadde lite hoste, feber, slimdannelse i hals og rennende nese – symptomer som ellers forbindes med luftveisinfeksjon og lungebetennelse.  
 • Nærmere undersøkelser av pasientenes lunger viste at luftstrømmen inn og ut av lungene fungerte fint, mens lungenes kapasitet til å utvide seg var begrenset. Det var ingen sekreter i lungene. Pasientene pustet med letthet, men fikk allikevel ikke nok oksygen tilførsel til blodet. 
 • Dr. Chetty betegner/opplever dette som ett uvanlig sykdomsbilde i forbindelse med ellers kjente symptomer og ett kjent sykdomsforløp til luftveisinfeksjon og lungebetennelse. Det som var sammenfallende for alle som kom tilbake, er at alle fikk symptomer på pustebesvær på dag åtte av sykdomsforløpet 
 • At alle pasienter kom tilbake på samme tidspunkt i sykdomsforløpet, altså på dag åtte, med varierende grad av pustebesvær, men uten kjente tegn på lungeinfeksjon og lungebetennelse, får dr. Chetty til å forstå at covid-19 sykdom er en såkalt to-fase sykdom.  
 • Han forstår at første fase av sykdomsforløpet er en forkjølelses eller influensa sykdom, i tråd med det covid-19 viruset er. Andre fase av sykdomsforløpet er det kun et fåtall av de opprinnelige pasientene som opplever. Denne andre fasen betegner dr. Chetty som en allergisk reaksjon i lungene.  
 • Når kroppen infiltreres av et virus, så vil kroppen etter et par dager, med sitt eget immunsystem, angripe viruset og bekjempe det. Denne prosessen gjenkjennes av legen med de kjente forkjølelsessymptomene covid-19 gir. Etter ca. fem dager, så har kroppens eget system bekjempet mesteparten av viruset. Det som er igjen i kroppen er slaggstoffer etter viruset. Slaggstoffene blir et allergen for de som er allergiske mot akkurat dette slaggstoffet.  
 • Det er et fåtall som er allergiske mot slaggstoffet etter covid-19. Noen opplever sterk reaksjon og noen svak. Den allergiske reaksjonen er at blodkapillærene i lungene ikke klarer å ta til seg nok oksygen. Dermed opplever en pustevansker og trøtthet. Jo større allergisk reaksjon – jo mer pustevansker. Dette mener dr. Chetty samsvarer med at kun ett mindretall covid-19 pasienter havner på sykehus med alvorlige pustevansker og lavt oksygen innhold i blodet. 
 • I bølge to av covid-19 virusets spredning i Sør-Afrika, hadde viruset mutert og utviklet flere spikes. Ellers var viruset likt. En økning av spiker i viruset gjør det enda lettere for viruset å klamre seg fast til verten. I den andre bølgen av viruset registrerte dr. Chetty at noen av pasientene utviklet sterkere allergisk reaksjon i forhold til tidligere. På grunnlag av dette konkluderte han med at det er slaggstoff etter selve spike-proteinet i viruset, som forårsaker den allergiske reaksjonen som hindrer at blodkapillærene i lungene tar opp nok oksygen. Når antallet spiker øker, blir den allergiske reaksjonen sterkere for de som er allergiske. 

For å gi pasienter så riktig som mulig behandling av covid-19 sykdomsforløpet, er det i henhold til dr. Chetty, viktig å forstå at sykdomsforløpet er todelt: En del er forkjølelse/influensa som kan lede til lungebetennelse. Denne delen må behandles deretter. Den andre delen av forløpet er en allergisk reaksjon i lungene; en spike-protein sykdom, og denne fasen må behandles med allergihemmende medisin. Dr. Chetty har brukt steroider og antihistaminer i behandling mot allergireaksjonen. Alle hans pasienter i fase to er blitt friske, etter medisinering med allergihemmende medisiner. Flere av pasientene i fase to har fått denne typen medisin i flere omganger over tid.

 • Dr. Chetty har laget en protokoll – som er en oversikt – over sin behandlingsmetode. Den kan leses her. Dr. Chetty understreker at protokollen er kun ment som råd i behandling, og oppfordrer alle til å ta kontakt med egen lege for behandling av covid-19 sykdom og symptomer.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Gå ikke glipp av viktige nyheter og kommende arrangementer. Abboner på vårt nyhetsbrev

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Gå ikke glipp av viktige nyheter og kommende arrangementer. Abboner på vårt nyhetsbrev

Mest leste

Redaktøren anbefaler

Skroll til toppen