| |

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter?

Å dømme etter måten norske politikere og helsemyndigheter styrer Covid tiltakene på, så ser det slik ut. Har norske politikere og helsemyndigheter latt seg overkjøre?

Hvem er Dr. Anthony Fauci

Han er legen som har styrt amerikansk helsepolitikk i flere tiår fra 1984 da han ble direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), en institusjon tilknyttet National Institutes of Health (NIH). Fra denne posisjonen har han bygget sitt eget «sjeikdømme» og samlet enorm innflytelse i sine egne hender. Ikke bare over amerikansk helsepolitikk, men over verdens helsepolitikk. Han har vært og er sjefsrådgiver for fire presidenter, inklusive President Biden, og setter agendaen i FN organisasjonen Verdens Helseorganisasjon (WHO). Han omtales med mange betegnelser som for eksempel «Verdens doktor» og «J. Edgar Hoover i amerikansk helse» etc.

J. Edgar Hoovers ettermæle. Ikke noen flatterende sammenligning

J. Edgar Hoover var den første direktøren for Federal Bureau of Investigation (FBI). Han innehadde denne stillingen i hele 37 år til han døde 77 år gammel i 1972. Hoover er kreditert for å modernisere politimetoder som sentralisert fingeravtrykk register og vitenskapelige rettsmedisinske metoder. Han etablerte det som nå kalles Terrorist Screening Database som FBI fortsatt videreutvikler og bruker.

Etter sin død avdekket nærmere undersøkelser at han i hemmelighet misbrukte sin makt, gikk utover FBIs fullmakter, trakasserte politiske aktivister og bygget opp hemmelige arkiver over politiske ledere. På denne måten samlet han en skremmende makt til å true politikere og andre som kom i hans vei, inklusiv flere amerikanske presidenter. Ikke en flatterende sammenligning for Dr. Anthony Fauchi, men som vi skal se en ganske presis sammenligning.

Kennedy familiens kamp

I sin avskjedstale da President Dwight D. Eisenhower gikk av i 1961 advarte han det amerikanske folket om makten som var samlet i det han kalte «det militærindustrielle komplekset». Hvis den ikke ble temmet kunne den ødelegge det amerikanske demokratiet. Før han ble president var Eisenhower øverstkommanderende for de allierte styrkene som frigjorde Europa fra den annen verdenskrig. Han viste derfor hva han snakket om når det gjelder militærmaktens politiske innflytelse. 

President John F. Kennedy som overtok presidentembetet etter Eisenhower tok opp kampen. I en tale kort før han ble drept i attentatet i Dallas 22. november 1963 sa han: «det er et komplott i dette landet som slavebinder alle menn, kvinner og barn. Før jeg forlater dette høye og noble embete vil jeg knuse dette komplottet».

President Kennedys bror, Robert Kennedy, var justisminister i hans administrasjon og deltok aktivt i arbeidet for å avsløre komplottet. Etter President Kennedys død gikk han av og startet valgkampen for å bli demokratenes presidentkandidat i 1968. Sentralt i hans valgkamp sto bekjempelsen av komplottet som presidentene Eisenhower og Kennedy hadde definert. Det var også temaet under taler i primærvalgkampen i California da han ble skutt og drept 5. juni 1968.

Juristen Robert F. Kennedy jr. har fortsatt sin far og onkels kamp i rettssalen. I over 30 år og 400 rettsaker har han gått til felts mot mektige amerikanske bedrifter som forgifter amerikansk natur og amerikaneres helse. I 2016 etablerte han non profit organisasjonen Children’s Health Defence. HHD har blant annet eksponert den giftige kvikksølvsubstansen thimerosal i vaksiner som årsak til sterk økning i autisme hos amerikanske barn. 

Boken som avslører Dr. Anthony Fauci

Boken Robert F. Kennedy jr. (RFK) har skrevet om Anthony Fauchi og hans samarbeid med Bill Gates og Big Pharma, er nettopp kommet ut. Boken er på 449 sider inndelt i 12 kapitler. Hvert kapitel avsluttes med en flere siders referanseliste. Den dokumenterer alle påstander han kommer med, noe som er å vente fra en trenet jurist med tiårs erfaringer fra rettssaker mot store selskaper med dype lommer til å hyre den fremste juridiske ekspertise som forsvarere.

«Factcheckers», presse og TV  omtaler boken med ord som «Anti-vax, conspiracy theorist RFK Jr. is the dumbest Kennedy», her sitert fra New York Post. Når slike karakteristikker brukes kan man være ganske sikker på at boken forteller sannheten. https://nypost.com/2021/09/23/anti-vax-conspiracy-theorist-rfk-jr-is-the-dumbest-kennedy/

Utdrag fra kapittel 2 om profitt foran helse

I det følgende utdraget av kapitel 2 gir jeg en norsk stemme til det RFK skriver om hvordan Fauchi har bygget sitt «helsesjeikdømme». Hans karriere startet ved å gi tillatelse til farmasiprodusenten Burroughs Wellcome, nå GlaxoSmithKline, til å kreve 10.000 USD årlig i vederlag for antiretro medisinen azidothymidine (AZT). Det til tross for at National Institute of Health (NIH) fullt ut hadde bekostet utviklingen, testingen og godkjenningen gjort av Fauchi selv.

NIAID er gjort til datterselskap av farmasiindustrien 

Dette ble starten på et offentlig- privat partnerskap med farmasiindustrien. Over årene har det omskapt den offentlige etaten han leder, NIAID, til et sømløst datterselskap til farmaindustrien. Forsvars- og statssikkerhet gjennom DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) er også samarbeidsparter og økonomisk bidragsyter. Gjennom eierskap til flere tusen patenter på legemidler og vaksiner som NIAID utvikler sammen med forsvarsindustrien og farmasiselskapene, har Fauci skaffet sin organisasjon svære ekstramidler i tillegg til det statsfinansierte budsjettet. I kontrakter de offentlige ansatte tar for industrien legges overhead kostnader på 40, 50 og 60 %. Høye overhead kostnader øker prisen på de ferdige legemidler/vaksiner, som i sin tur øker royalty til NIAID og de andre myndighetsorganene og offentlig ansatte som eier patentene. De kan utgjøre så mye som 150.000 USD årlig på toppen av vanlig lønn.

Fauci disponerer omkring 8 milliarder USD årlig som er brukt til å oppnå dominans og kontroll av en lang rekke offentlige/halvoffentlige institusjoner som CDC (Center for Disease Control and Prevention), FDA (Food and Drug Administration), HHS (Health and Human Services agencies), NIH (National Institute of Health), DARPA, Det Hvite Hus, WHO (World Heath Organization) etc.

Et ensporet kvasiforskningsmiljø og utpreget fryktkultur

Under Faucis ledelse brukes brorparten av midlene til utvikling av patenterte legemidler som øker profitten til hans farmasivener i stedet for tiltak som vil bedre befolkningens helse. Bidrag gis til venner i farmasiselskapene, forskningssentre, universiteter, forskere og forskningsjournaler som er lojale til hans agenda. Fauci samarbeider tett med private stiftelser som Clinton Foundation, Bill og Melinda Gates Foundation, the Welcome Trust m.fl. 

Han har systematisk brukt sin enorme makt til å nekte uavhengige forskere finansiering, til å intimidere dem og av-lisensiere og ruinere karrieren til leger og forskere som forsker frem ny kunnskap som ikke passer inn i det rådende farmasiparadigme. Omvendt belønnes de som tilpasser sine resultater som passer han og farmasiselskapene. Hans finansieringsstrategi prioriterer patenterings medisiner/vaksiner og saboterer ikke-lisensierte terapier, naturlige kosttilskudd og funksjonell integrert medisinsk praksis.

Dette regime har skapt en kultur der linjene mellom det offentliges regulerings- og kontrolloppgaver og næringslivets markedsførings- og profitt er flytende. Myndighetsorganene er overtatt av industrien og mye av helseforskningen er degenerert til kvasiforskning som produserer resultater etter hans og industriens ønsker og økonomiske behov. Systemet er gjennomkorrupt med utpreget fryktkultur. En sterkt medvirkende årsak er militariseringen og statssikkerhets perspektivet som har infisert helsesektoren. Forskere som er intervjuet av RFK forteller at de er delt i to leire. De som har latt seg slavebinde av lukrative private økonomiske fordeler og forskningsbidrag til sine institutter. De som er tro mot forskningens idealer om alltid å søke nye svar og har klart å bevare sin uavhengighet.      

Nedkortet utprøving og hastegodkjenning

Dr. Fauci sørger for å sette sammen «uavhengige» ekspertgrupper av sine ca. 1300 akademiske lojalister i komiteer som skal lisensiere legemidler og vaksiner. Sammen med korrumperingen av de regulatoriske myndighetsorganene som godkjenner helseproduktene, har det gjort det mulig å kutte ut helt nødvendige deler av testregimet for godkjenning av nye vaksiner. Med standard testregime med dyreforsøk og langtidsstudier av virkninger på mennesker, tar utviklingen av nye vaksiner 10-15 år. De nye Covid bioterapiene ble midlertidig hastegodkjent etter bare noen måneders utvikling og hele prosessen er redusert til 2-3 år. Den essensielle langtidsutprøvingen på mennesker er tatt bort. I stedet har man startet utprøvingen direkte på store deler av verdens befolkning uten noen kunnskap om langtidsvirkningene på menneskers helse.  

Virkningene på amerikaneres helse

Robert F. Kennedy jr. stiller spørsmålet om hva som ville ha hendt dersom Fauci i stedet for å prioritere profitt til farmasiselskapene, hadde brukt de uhyre pengesummene til å diagnostisere hva sykdommene skyldes og hva man kan gjøre for å bli friske? Undersøke sammenhengene mellom giftsprøyting med glyfosat, effekten av GMO i mat, aluminium og andre giftige stoffer i vaksiner på epidemien av nevrologiske sykdommer, på allergier og kreft?

Det som har skjedd i stedet er at Amerika har de høyeste helsekostnadene samtidig som landet har den sykeste befolkningen. I 1984 hadde 12,8 % av unge amerikanere allergier og kroniske autoimmune. Siden da har det skjedd en eksplosiv økning av disse sykdommer som rammer hele 54 % av ungdommen. Dette har skjedd mens antall vaksiner amerikanerne tar innen de er 18 år har økt fra 4-6 doser på 1960/70 tallet til i underkant av 100 doser nå. Nye vaksiner er stadig under utvikling og blir rutinemessig lagt til det obligatoriske vaksineprogrammet av CDC. 

Faucis innflytelse på Corona tiltakene i verden. Mange skades og dør av bioterapiene

I tospann med Bill Gates, verdens største vaksineinvestor, har Fauci diktert beslutningene i WHO om å erklære pandemi, at vaksiner er eneste løsning og at immunitet fra vaksiner er best for oppnåelse av flokkimmunitet. De har også definert og fått WHO til å anbefale de andre Covid tiltakene som bruk av ansiktsmaske, PCR test som diagnoseverktøy, nedstengning av samfunnet, spriting av hender, distansering og karantene, «vaksinepass» etc. 

Det finnes overholde ingen fagfellevurdert forskning som viser at noen av disse tiltakene har smittestoppende/dempende effekt. Tvert om er det forskning som viser at flere er direkte skadelige og kontraproduktive. For eksempel fører maskebruk til forhøyet konsentrasjon av karbondioksid og redusert oksygeninnholdet i blodet.  Begge deler gjør kroppens celler mindre effektive og derved mer utsatte for å bli smittet.

Samtidig er bruk av behandlingsprotokoller med velkjente og vel utprøvde medisiner som ivermcin, hydroksicloroqvin m.fl. i kombinasjon med Sink og vitamin D, E og C, effektivt motarbeidet. Erfaringsopparbeidet kunnskap om virkningene av disse protokollene er sterkt motarbeidet med avvisning, latterliggjøring og direkte forbud. Leger som Dr. Vladimir Zelenko og Dr Peter McCullough med flere, har behandlet tusenvis av Corona pasienter. Erfaringen er at de blir fortere friske, sykdomsforløpet blir mildere, ingen trenger innleggelse på sykehus og opp mot 100 % blir friske, selv eldre med underliggende sykdommer.

Mens undertrykking av effektiv og billig medisinsk behandling foregår, skal alle dyttes og tvinges til å te en, to, tre eller flere sprøyter med gen endrende bio teknologier som ikke er langtidsutprøvd eller endelig godkjent. Skade- og dødstallene fra land verden rundt kommer i strie strømmer. De offisielle tallene fra Amerikanske VAER registret viser henholdsvis over 20.000 og over 900.000 rapporterte skader, mange av livstruende og varige karakter.

«Fullvaksinerte» blir syke, de smitter, de blir innlagt på sykehus og noen med underliggende sykdommer dør. Rapporter fra flere land med høy vaksinasjonsgrad som Israel, Singapore, UK viser at majoriteten av de som legges inn for Covid sykdom er «fullvaksinerte». 

 

Har norske politikere og helsemyndigheter latt seg overkjøre?

Norske politikere og helsetopper fortsetter å gjenta mantraet om at «vaksinen» er eneste utvei. Alle skal vaksineres, selv barn som sjelden blir veldig syke og hvor praktisk talt 100 % blir friske skal ta sprøyten.

Er det ikke da grunn til å spørre om de har mistet gangsynet, har latt seg overkjøre av Fauchi og farmasilobbyen eller begge deler?

 

Hovedreferanse:

Robert F. Kennedy jr. The Real Anthony Fauchi. Bill Gates, Big Pharma, and the Global war on Democracy and Public Health. Skyhorse Publishing 10 98 76 54 21

Flere referanser:

Dr. Vladimir Zelenko  https://vladimirzelenkomd.com/treatment-protocol/

Dr.Peter MacCullough https://www.lifesitenews.com/news/covid-jabs-came-from-bioterrorism/        https://www.americaoutloud.com/author/dr-peter-mccullough/

America’s Frontline Doctors https://americasfrontlinedoctors.org/

Technocracy News  https://www.technocracy.news/johns-hopkins-u-s-death-rate-remains-normal-despite-covid-19/     https://www.technocracy.news/vaccines-fail-singapore-cases-rise-despite-80-vaccine-rate/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments