EU flags in front of European Commission
EU flags in front of European Commission
| | |

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen

EU parlamentsmedlemmer tar i en pressekonferanse opp praksisen med det grønne sertifikatet som medfører at tusenvis av ansatte står i fare for å miste sine jobber.

I denne pressekonferansen møter vi 4 parlamentsmedlemmer som uttrykker bekymringer knyttet til grunnleggende menneskerettigheter i mange europeiske land ved innføringen av det grønne sertifikatet.

Margit Vea uttrykker det slik på sin FB side:

Å høre denne pressekonferansen i EU parlamentet gir et lite håp om at våre folkevalgte snart våkner og ser hva som skjer rundt om i Europa og verden forøvrig. Panelet uttrykker sterk bekymring over utviklingen vi er vitne til i verden – om menneskerettigheter som er truet, demokrati i oppløsning, mennesker som mister jobb og levebrød grunnet krav om grønne pass/injeksjon, om å overse naturlig immunitet, om at injiserte smitter andre og selv blir syke mm.

Teksten under er sitater og direkte oversettelse av innleggene under pressekonferansen.

Christina Anderson fra Tyskland innleder:

“Sivile rettigheter blir brutt i økende grad. Det er vanskelig å forstå hvordan dette kan skje. Kanskje tar vi frihet og menneskerettigheter for gitt? Men det som nå skjer viser seg at dette er rettigheter vi må kjempe for.

Grunnlovsfestede menneskerettigheter bør ikke ses på som privilegier gitt av myndighetene som derfor kan innskrenkes. Jeg er ikke redd for covid, men for regjeringer som utnytter situasjonen for å begrense menneskerettigheter. Det vi står overfor i Europa setter fokus på behovet for frihet, demokrati og det å ha en rettstat. Det fins ingen grunn til at disse rettighetene skal innskrenkes av myndighetene. Vi må ta opp dette problemet og gjøre det klart for europas befolkning av vi ikke kan tolerere det som nå skjer et øyeblikk lengre.”

Francesca Donato fra Italia fortsetter:

“Menneskerettigheter i Europa blir ikke respektert. Vi har ‘European Chart of Human Rights’, et forpliktende grunnlag for alle nasjonale regjeringer når de skriver sine lover. Men det som skjer idag er at de blir overkjørt. Rettigheter som individuell frihet, arbeid, utdanning, helse og ytringsfrihet blir brutt. Over hele Europa blir fredelige demostrasjoner slått ned på med voldelige metoder.

EU og EU parlamentet introduserte covidsertifikatet for å regulere bevegelse mellom medlemsland. En av forutsetningene var å unngå diskriminering av uvaksinerte mennesker. Men det vi ser er at medlemsland som Italia og andre nasjonalstater gjør sertifikatet obligatorisk for sosiale aktiviteter som offentlige tjenester, innenlandsreise, ansettelse og utdannelse mm. De diskriminerer mellom vaksinerte og uvaksinerte basert på antagelsen om smitte blant ikke-vaksinerte, hvilket ikke er vitenskapelig begrunnet. Befolkningen tvinges til å ta en risikabel behandling. Selv folk som av medisinske grunner ønsker å avstå fra å ta vaksinen, blir presset til å gjøre det for å ikke miste jobben. Når disse menneskene opplever alvorlige bivirkninger fra vaksinene, mottar de ingen helsehjelp. Og det meldes sjeldent inn bivirkninger hvilket medfører at tallene i statistikken vil være underestimert.

Et helseproblem har blitt omgjort til et demokratisk problem. Vi må alle stå opp og forsvare menneskerettigheter i Europa. Vi må gjøre det sammen og vi må gjøre det nå. Vi kan ikke vente lenger siden mange mennesker allerede lider. Mennesker mister jobbene sine. Familier mister livsgrunnlaget sitt. Retten til arbeid og fri bevegelse er fundamentalt for EU. Jeg vil stå opp for å stoppe voldelig undertrykkelse av demonstrasjoner. Lytt heller til kravene og gi tilbake rettighetene til å leve fullverdige liv med alle menneskerettigheter uten skille mellom vaksinerte og uvaksinerte. La oss behandle hverandre som medmennesker i henhold grunnleggende menneskerettigheter.”

Ivan Cench fra Kroatia holder innlegg:

“Det er virkelig trist å se at våre menneskerettigheter og rettsstaten er i fare i Europa i dag. Dessverre kan man i dag i flere land ikke lenger beholde jobben uten dette grønne sertifikatet. Du kan ikke komme inn i offentlige bygg og butikker etc. Studier har vist at mennesker med digitalt grønt sertifikat (DGC) kan smitte andre. DGC gir lisens til å spre smitte og gir en falsk trygghet, det er fullstendig ulogisk og uvitenskapelig og det må avskaffes. Jeg støtter fullt ut ansatte i det Europeiske parlamentet i deres krav om ikke-diskriminering, ikke-segregering og frihet til å komme inn på egen arbeidsplass. Implementering av proporsjonale og adekvate smitteverntiltak og at vaksinen ikke skal være obligatorisk. Det må også praktiseres informert samtykke i henhold til Nurenbergkodeksen.

Vårt budskap til de ansatte er enkelt. Du er ikke alene, kjemp for dine rettigheter, vi kjemper sammen med dere.”

Christian Terhes som bor i italia avslutter pressekonferansen med dette innlegget:

“Det vi ble enige om opprinnelig ved introduksjonen av det grønne passet i den europeiske unionen, var følgende: ”Disse reguleringer respekterer de fundamentale rettigheter til privatliv, familieliv, beskyttelse av personlige data, rett til likhet for loven og ikke-diskriminering, retten til fri bevegelse og gratis rettshjelp.” Medlemsland må holde seg til charteret ved implementering av reguleringene. Dette var grunnlaget vi var enige om, men se nå hva disse grønne sertifikatene har medført! Vi ser det motsatte, at alle disse rettighetene som skulle fungere som beskyttelse brytes. Mange mennesker kan ikke lenger jobbe og de lever under den konstante trusselen om å miste jobbene og livsgrunnlaget sitt hvis de ikke har dette grønne sertifikatet.

Vi har over en million rumenere i Italia, i tillegg til polakker, bulgarere og folk fra øst-Europa. Disse er også borgere av den europeiske unionen med like menneskerettigheter. De siste ukene har jeg blitt bombardert med bønner fra folk i Italia, Frankrike og Spania som er bekymret for å miste jobbene sine dersom de ikke har det grønne sertifikatet. Problemet er at mange av disse allerede har hatt covid-19. De kan bevise at de har naturlige antistoffer. Men ingen bryr seg om dette. De blir tvunget til å ta et medisinsk produkt de ikke ønsker å ta av mange ulike grunner. Hvis ikke er de redde for å miste jobbene sine. Vår bekymring er: er dette den type europeisk union vi ønsker å bygge og kan akseptere? Det er stadfestet i “treaty” for unionen at den er “a space of freedom”. Har vi fortsatt denne friheten eller ikke? Da vi hadde debatt i plenum om det grønne sertifikatet, var vår stemme i mindretall. Problemet nå er at flere og flere folk i Europa er direkte berørt av beslutningen tatt i EU parlamentet.

Dere har sett protestene i Italia og mange andre land. Utrolig! Jeg kommer fra et tidligere kommunistland og vi har ikke hatt frihetsprotester siden kommunisttiden. Ut av det blå ser vi folk fra Romania og mange andre land komme frem og kjempe for frihet. De kjemper ikke for høyere pensjoner eller lønninger eller noe slikt. De kjemper ganske enkelt for den grunnleggende menneskerettigheten av å være fri. For å kunne bestemme over egen kropp. Denne saken ble reist av oss og godkjent av parlamentet. Nå ser vi at det berører mange folk og de er våre borgere. Og ikke minst, det truer det parlamentariske demokratiet til og med i “dette huset” (EU parlamentet). Fordi, hvis vi ikke kan komme inn i dette huset uten et grønt sertifikat, vil vi ikke være i stand til å gjøre jobben vår her. I tillegg gjelder det også våre assistenter og var stab.

Vi som er her og mange andre av oss har blitt kontaktet anonymt av mange stabsmedlemmer som er dypt bekymret. Folk har jobbet for “dette huset” i tiår. De har familie og lån. Nå lever de med denne trusselen om at før eller siden, uten det grønne sertifikatet, vil de miste jobben. Men de har ikke gjort noe galt! Dette er en absurd situasjon. Mange av dem har allerede gått gjennom sykdommen og har beviser for at de har naturlige antistoffer. Men for en ukjent, ulogisk og ikke-vitenskapelig grunn står de i fare for å miste jobben med mindre de har et grønt sertifikat. Det er ikke rettferdig for dem og heller ikke for innbyggerne i denne unionen.

Vi ble valgt hit av innbyggere våre og vi har assistenter som hjelper med å tjene nettopp innbyggerne. Tilsammen er det tusenvis av medlemmer som jobber for parlamentet, kommisjonene og konsulatene. Uten dem vil vi ikke være i stand til å gjøre jobbene våre. Og bare det å leve med denne trusselen hver dag man kommer på jobb.. at du kan miste jobben, bare fordi du ikke har et sertifikat som ikke sertifiserer noe som helst! For det er allerede bevist at selv om du er vaksinert, kan du få covid og du kan spre viruset til andre. Og om du har en negativ test, beviser det bare at du ved tidspunktet du tok testen ikke er smittet. Mens du i det øyeblikket du forlater kontoret kan være smittet og smitte andre. Interessant nok, i parlamentet.. dette er den absurde situasjonen, vi var alle enige om at hvis du hadde bevis for naturlig immunitet, kunne du reise fritt. Men de fjernet dette fra reguleringen, hvilket medfører at friske folk ikke kan utføre sin grunnleggende menneskerettighet.

Det vi ser er at ideen som startet reguleringen om å fasilitere bevegelsesfrihet, nå har blitt omgjort til et verktøy som setter betingelser til dine rettigheter til å jobbe, spise, reise, til personlig liv og mange andre ting.

Begrunnelsen for denne pressekonferansen er for å uttrykke våre bekymringer og våre ansattes bekymringer og bekymringene til tusenvis av andre ansatte som jobber i EU parlamentet, i våre konsulater og mange Europeiske organisasjoner. Vi er her for dere og vi vil kjempe for dere.

Se også Withdrawal of vaccine authorisation fra 27. august.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments